Archery tag of attack kun je op verschillende manieren spelen

welke spelvorm is youw favoriet?

De mogelijkheden eindeloos en is er voor iedereen wel een passende speelvorm. Je zult je daarom niet vervelen met onze archery tag set . Of je nu een bedrijfsuitje, teambuilding, verjaardagsfeest, vrijgezellenfeest of gewoon een gezellig samenzijn plannen wil.

KLASSIEKE ARCHERY TAG

In archery tag nemen 2 teams het tegen elkaar op. Het speelveld wordt opgedeeld in 3 gebieden:

Het veld van team 1, het veld van team 2 en tussen deze 2 velden; de safe zone.

In de safe zone liggen bij de start van het spel alle pijlen. Een speler mag zich enkel in de safe zone begeven om een pijl op te rapen. Als een speler geraakt wordt in de safe zone telt dit niet.

Alle spelers starten aan de achterkant van hun team veld en rennen bij de start van het spel naar de safe zone om pijlen te bemachtigen. Na het oprapen van 1 of 2 pijlen moet een speler zo snel mogelijk terug naar zijn team veld rennen. Als een pijl het speelgebied uit vliegt, moet één van de scheidsrechter of omstaanders de pijl terug leggen in de safe zone.

Het doel van het spel is zoveel mogelijk punten te verzamelen met je team in een bepaalde tijd (bijvoorbeeld in 10 of 20 min). Er moeten 1 of 2 personen (de scheidsrechters) zich bezighouden met punten te geven/tellen.

Hoe krijgt jouw team een punt?

 • Als je een tegenstander raakt krijg jouw team 1 punt.
 • Als je erin slaagt om een schijf uit het doelwit van het andere team te schieten krijg je 2 punten.
 • Een pijl uit de lucht plukken geeft jouw team 3 punten

Je kan kiezen wat er gebeurt als een speler geraakt wordt, ofwel gaat het spel gewoon verder, ofwel verlaat de geraakte speler tijdelijk het spel. Een speler mag terugkeren in het spel als zijn team een pijl vangt of een schijf uit het doelwit schiet.

Geen targets of objecten?
Ipv targets kunt u ook een paar flessen neerzetten die dienen als targets dienen. Vul ze met water of zand waardoor het omschieten wat moeilijker wordt.

Als objecten kunt u ook een container, een pallet , strobalen of een tafel op zijn kant leggen . Als je er maar achter kunt schuilen

klassieke archery tag

BENODIGHEDEN:

 • 1 boog , 2 pijlen per speler
 • 6 objecten
 • 2 targets (of 2x 3 flessen)
 • Kegels of lint om het veld af te bakenen
 • 1 of 2 scheidsrechters
deze spelvorm ook spelen? klik hier

KING OF THE MIDDLE

‘King of the middle’ speel je in 2 of 3 of meer groepen. Elke groep moet minstens 3 spelers hebben; 1 boogschutter en 2 pionnen.

Het terrein heeft per groep 1 startpunt en in het midden een gezamenlijk overwinningspunt (duid dit aan met kegels).

Het doel van het spel is als eerste één van jouw pionnen het overwinningspunt te laten bereiken.

Het spel gaat als volgt: alle pionnen in het spel mogen 1 stap of sprong naar voor zetten (richting overwinningspunt). Hierna schiet elke schutter beurtelings zijn pijlen op de vijandige pionnen af. Raakt de schutter een vijandige pion dan moet de pion terug naar het startpunt van zijn groep gaan.

Dit herhaalt zich meerdere malen tot één pion het midden haalt, als één pion het midden heeft bereikt is dit team gewonnen.

ARCHERY TAG HUREN

BENODIGHEDEN:

 • 1 boog en 2 pijlen per team
 • 4 kegels om het spelgebied af te bakenen
 • Beschermbrillen voor alle spelers
deze spelvorm ook spelen? klik hier

HUNGER GAMES

In de Hunger games krijgt iedere speler een boog en 2 pijlen. Iedereen moet in een kring staan met hun ruggen naar elkaar gericht. De spelleider of spelers tellen van 0 tot 5 af. Vanaf het moment dat de spelleider begint te tellen mogen alle spelers weglopen. Vanaf de 5de tel mag je ook schieten op elkaar.

De regels zijn simpel. Als je geraakt bent, ben je uitgeschakeld. Je moet naar het midden van het speelveld om daar je boog en pijlen neer te leggen. De laatste persoon die overblijft is de winnaar. Je mag verbonden sluiten, maar op het laatste mag er maar 1 persoon overblijven.

Het is belangrijk om elkaars pijlen op te rapen anders zit je snel zonder pijlen.

archery tag hunger games

BENODIGHEDEN:

 • 1 boog en 2 pijlen per speler
deze spelvorm ook spelen? klik hier

DIKKE BERTHA (overlopen)

Voor dit spel worden de spelers opgedeeld in 2 groepen: de overlopers en de schutters. De schuttersgroep start met 1 schutter, alle andere spelers zijn overlopers. De overlopers dragen brillen voor hun veiligheid.

Het speelveld wordt opgedeeld in 3 zones: 2 zones zijn veilige zones, hierin mogen de overlopers niet beschoten worden. Tussen deze 2 zones ligt echter het jacht gebied. De overlopers moeten van de ene veilige zone naar de andere veilige zone lopen, zonder geraakt te worden door een schutter in het jachtgebied. Als een overloper geraakt is, wordt deze een schutter (tot dat de bogen op zijn, hierna moeten de geraakte overlopers aan de kant gaan staan of wisselen met een schutter die al lang in het jachtgebied staat ).

De overloper die als laatste overblijft wint het spel.

archery tag dikke-bertha

BENODIGHEDEN:

 • Minstens 3 bogen en 6 pijlen
 • Kegels of lint om spelgebied af te bakenen
deze spelvorm ook spelen? klik hier

VLAGGENROOF

Voor dit spel worden de spelers opgedeeld in 2 groepen. 1 persoon is de spelbegeleider. De 2 groepen geven hun leden allemaal een nummer en gaan klaar staan aan de rand van het speelveld (Dit is het kamp van elke groep).

De spelbegeleider roept vervolgens een nummer, de spelers die dit nummer hebben, rennen naar voor (waar het pijl en boog materiaal klaar ligt)

Je kan het spel op 2 manieren winnen: ofwel schakel je de tegenspeler uit door deze te raken met een pijl, ofwel grijp je de vlag en breng je de vlag veilig terug naar je kamp. De spelbegeleider mag meerdere nummers tegelijk roepen. (Maximum 3 nummers , 6 spelers tegelijk op het speelveld)

archery tag vlaggenroof

BENODIGHEDEN:

 • Minstens 4 bogen en 8 pijlen
 • 1 Vlag
 • Kegels of lint om spelgebied af te bakenen
deze spelvorm ook spelen? klik hier

ARVID

Het pijl en boog spel Arvid speel  je in 2 teams. Het speelveld wordt opgedeeld in 2 speelgebieden. Elk team gaat achter zijn speelgebied staan.Op de grens van deze 2 speelgebieden worden 2 flesjes geplaatst (1 voor elk team).

Het doel van het spel is het uitschakelen van de tegenpartij door elke tegenspeler te raken met een pijl. Je kan een speler enkel uitschakelen als de speler zich in zijn speelgebied bevindt. Je mag enkel op tegenspelers schieten als je in je eigen speelveld staat. Om in je speelveld te geraken moet je eerst het flesje van je team omver schieten. Als je het flesje omschiet, zet je het flesje recht en ga je in het speelveld staan.

Je kan een uitgeschakelde speler van jouw team terug in het spel halen door een pijl van de tegenpartij uit de lucht te plukken.

archery tag arvid

BENODIGHEDEN:

 • 1 boog en 2 pijlen per speler
 • 2 flessen
 • Kegels of lint om spelgebied af te bakenen
deze spelvorm ook spelen? klik hier

ESTAFETTE

In dit spel worden de spelers opgedeeld in 2 of 3 groepen. Om het spel te spelen zijn er 2 zware of grote voorwerpen nodig (bijvoorbeeld een zak gevuld met grond of een waterballon). Het doel van het spel is dit voorwerp zo snel mogelijk naar de overkant te brengen en terug te halen.

2 Groepen gaan langs elkaar in een rij staan, ze zijn de dragers (ze dragen voor hun veiligheid een beschermbril). De opdracht is het zware voorwerp naar de overkant brengen, terugkeren en het voorwerp terughalen. Ze moeten echter over een jachtveld heen lopen waar ze worden beschoten door de 3de groep. Als een speler geraakt wordt moet de speler het voorwerp laten vallen en teruglopen naar hun groep. De volgende persoon van de groep mag dan een poging wagen om het voorwerp te gaan halen.

archery tag estafette

BENODIGHEDEN:

 • Minstens 4 bogen en 8 pijlen
 • 2 zware ( maar draagbare) voorwerpen
 • Kegels of lint om spelgebied af te bakenen
deze spelvorm ook spelen? klik hier

LAST (WO)MAN STANDING

De spelvorm ”Last man standing” heeft als doel dat JIJ de laatste bent die uiteindelijk overblijft. Schakel zo veel mogelijk tegenstanders uit tot dat jij degene bent die als laatste over is zodat jij de winnaar bent.

Je begeeft je in het veld en na het startsignaal sta je er alleen voor je probeert je tegenspelers te raken en daarmee uit te schakelen.

Wanneer je geraakt bent steek je je archery boog in de lucht zodat iedereen ziet dat je af bent en ga je terug naar het begin punt waar de archery tag spelvorm is begonnen.

archery tag last man standing

BENODIGHEDEN:

 • 1 boog en 2 pijlen per speler
deze spelvorm ook spelen? klik hier

TREFBAL

Trefbal is de makkelijkste spelvariant voor archery tag, in de basis worden er 2 vakken gemaakt waarbinnen de spelers zich mogen bewegen.
Er wordt bijvoorbeeld gespeeld met 5 tegen 5, zodra jij wordt geraakt door één van de veiligheidspijlen ben je af en wacht je aan de zijkant tot je terug mag.  Je mag terug als een van je teamgenoten een pijl uit de lucht vangt

Het team wat als laatste overblijft is de winnaar.

Het voordeel van het trefbalspel is dat hiervoor geen extra obstakels nodig zijn om te spelen, ideaal voor in de gymzaal dus.

trefbal archery tag

BENODIGHEDEN:

 • 1 boog en 2 pijlen per speler
deze spelvorm ook spelen? klik hier